ข้อมูลการติดต่อ

0


กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ชั้น 4 )
โทร 0-4271-3972
E-mail : osm.ne2@gmail.com
Facebook :  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

แชร์